Ingyenes a tankönyv az 1-9. évfolyamon!

A 2016-2017-es tanévben valamennyi alsó tagozatos diák, nemzetiségi, gyógypedagógiai képzésben résztvevő tanuló ingyenesen jutott tankönyvhöz, illetve azon diákok is, akik erre alanyi jogon jogosultak voltak, azonban 2017. szeptemberétől már a középiskolások első évfolyamának sem kell fizetni a tankönyvekért. Bővebben…

Ennyit spórolhatunk a közművek bekötésén

2017. július 1-től a családok számára több része is ingyenessé vált a közművekhez való csatlakozásnak, tehát nem kell mindenért fizetni a víz, a szennyvíz, a villany és a gáz bekötése esetén. Az ingyenesség csak meghatározott fogyasztási mértékig áll fenn, de így is elegendő egy átlagos családi házhoz.

A törvénymódosítás értelmében földgáz bekötése esetén mentes a csatlakozási díj és minden más, a földgáz elosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 4 m3/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése, plusz ebben az esetben az elosztóvezeték építése 250 méterig díjmentes.

Az áram bekötése esetén mentes a csatlakozási díj és minden más, az elosztónak fizetendő díj alól a legfeljebb 32 A névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése azzal, hogy ha ebben az esetben a csatlakozást igénylő igényének kielégítése érdekében

  • kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként szabadvezeték (beleértve a szigetelt szabadvezetéket is) esetén legfeljebb 100 méter, földkábel esetén legfeljebb 50 méter hosszúságú közcélú vezeték,
  • középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor kisfeszültségű vételezésnél új közép/kisfeszültségű transzformátorállomásonként, középfeszültségű vételezésnél csatlakozási pontonként szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter, földkábel esetén legfeljebb 250 méter

hosszúságú közcélú vezeték, valamint a szükséges új nagy/középfeszültségű és közép/középfeszültségű transzformátorállomás létesítése díjmentes.

Víz bekötése esetén mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.

Ingyenes étkezés a nyári szünetben is!

A nyári szünetben is jár a napi egyszeri ingyenes meleg étkezés a hátrányos helyzetben lévő családok gyermekei számára. Az egyszeri ingyenes meleg étkezés nem csak nyáron, hanem a másik három iskolai szünetben is jár, amennyiben a szülők igénylik azt. Bővebben…